คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

  • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 หลักสุตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
  • อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ (ม.3 ขึ้นไป)
  • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง เหมาะสมแก่การเป็นทหาร - ตำรวจ
  • ขนาดของร่างกาย ต้องมีขนาดพิกัดความสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้
  • เป็นชายโสด
  • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่เคยมีคดีความติดตัว
  • คุณสมบัติอื่นๆตามระเบียบของกระทรวงกลาโหม

วิธีการสมัครเรียนกับสถาบันกวดวิชา Academic Cadet Camp

1. สมัครด้วยตนเอง

สมัครได้ทุกวันที่ สถาบันกวดวิชา Academic Cadet Camp (A.C.Camp)
331/6-7 หมู่7 (ใกล้แยกไฟแดงศรีเทพา) ถนนเทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

2. สมัครผ่านไปรษณีย์

กรอกข้อมูลตามจริงใน ใบสมัคร แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อไปนี้

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. หลักฐานการโอนเงินเข้า
บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสมุทรปราการ
ชื่อบัญชี นางกรชญา แจ้งเจนเวทย์ หมายเลขบัญชี 013–2–72422–0
** จำนวน 3,000 บาท (เป็นการจองที่นั่ง) ส่วนที่เหลือชำระวันที่เริ่มการเรียน **

ดาวน์โหลดในสมัครเรียนกับทางสถาบันฯ A.C.Camp

ส่งข้อมูลเอกสารทั้งหมดมาที่
สถาบันกวดวิชา Academic Cadet Camp (A.C.Camp)
331/6-7 หมู่7 (ใกล้แยกไฟแดงศรีเทพา) ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
หลังจากส่งแล้วโทรแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ 089-000-2698, 089-177-8233, 0-2753-1042
หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร 0-2753-1042

หลังจากสถาบันฯได้รับเอกสารของท่านแล้ว ทางสถาบันฯจะจัดส่งเอกสารข้อมูล เสื้อ และเอกสารต่างๆให้นักเรียน ภายใน 1 สัปดาห์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และเมื่อดำเนินการส่งแล้ว จะโทรแจ้งทางผู้ปกครองทราบเพื่อป้องกันการล่าช้าและการสูญหายของเอกสาร